تمام مظالب نوشته شده توسط : رضا بیگ زاده

درباره رضا بیگ زاده

ارائه خدمات مشاوره ای  در امور مالیاتی مشاوره مالیاتی در زمینه پرونده های در گردش مالیاتی مشاوره مالیاتی به شرکتهای تازه تاسیس مشاوره مالیاتی جهت جلوگیری از جرائم مالیاتی ارائه راهکارهای مالیاتی جهت بهره مندی از معافیتهای مالیاتی تدوین چارت مالی جهت بهینه سازی سیستم حسابداری انواع مشاوره مالی جهت بهبود و پیشرفت مالی شرکت […]

مشاوره در خصوص انتخاب نرم افزار مالی ،متناسب با فعالیت واحد اقتصادی نصب ،راه اندازی و استقرار نرم افزار مالی ،حقوق و دستمزد،انبار و تولیدی تبدیل سیستم حسابداری دستی به مکانیزه بر اساس اصول استاندارد طراحی کدینگ استاندارد نرم افزار و اصلاح کدینگ نامناسب معرفی نرم افزار اصناف مختلف بر مبنای مشاغل موجود

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی بر اساس استانداردها تحریر دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر قانون مالیات های مستقیم تنظیم اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تنظیم لیست های صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ تنظیم لیست های مالیات حقوق پرسنل شرکتها تنظیم اظهارنامه ها ی مربوط به انحلال شرکتها انجام دفاع مالیاتی در حوزه […]