درباره ما

خدمات کارشناسان و مشاوران ترازمحاسب کیان: – مشاوره کاملا تخصصی با توجه به شرایط شرکت. – ارائه روشهای تخصصی حسابداری با توجه به وضعیت شرکت. – عقد قرارداد در محل کار شما. -رفع مشکل مربوط به اصلاح و بستن حسابها – مکانیزه کردن سیستم (از روش دستی به مکانیزه) – شرکت در جلسات هیئت مدیره

ارایه هر گونه مشاوره مالی، مالیاتی و بیمه ای(تهیه لوایح)

09122703280 اقای بیگ زاده

09124626219 اقای شاه حسینی

88988939-40

88975569

88975570