⭕ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

⭕ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

🔹به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا،

۱ . واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و
۲ . واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹

🔹علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند