چه مدارکی جهت گرفتن کد گارگاه لازم است؟

چه مدارکی جهت گرفتن کد گارگاه لازم است؟

شرکت هایی که تازه تاسیس هستند می بایست ۱۵ روز پس از ثبت با مراجعه به شعبه محل فعالیت شرکت خود اقدام به گرفتن کد کارگاهی نمایند. در ادامه مدارکی مورد نیاز هست تا کد بگیریم رو لیست کرده ام

مدارک مورد نیاز جهت دریافت کد کارگاه

الف – کارگاه های حقوقی :

مدارک شرکت : شامل اساسنامه – آگهی تاسیس – اظهارنامه ثبت شرکتها و روزنامه آخرین تغییرات (اصل و کپی)

مدارک کارفرما : شناسنامه و کارت ملی

مدارک محل فعالیت : سند مالکیت و یا اجاره نامه محل فعالیت – فیش های آب ، برق و تلفن محل

ب – کارگاه های حقیقی :

علاوه بر مدارک کارفرما و  محل فعالیت بجای بند ۱ کارگاه های حقوقی می بایست پروانه کسب و یا تولید و بهره برداری به همراه  مدارک مربوط به شراکت کارگاه  ارائه گردد .