مشاوره مالی و خدمات حسابداری شرکتها

خدمات مربوط به مشاوره مالی

مشاوره مالی و انجام کلیه امور حسابداری و مالی انواع شرکتها

ثبت اسناد حسابداری جاری – معوقه

اعزام نیروی حسابداری از حسابدار تا مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید

ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب

تنظیم صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شركتها بر اساساستانداردها و مشاوره مالی

تنظیم صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص

تهیه صورتهای مالی  فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

تنظیم  انواع گزارشات مدیریت و تجزیه و تحلیل انواع صورت‌های مالی

تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص

انجام  عملیات اصلاح و بستن حساب ها

رفع اختلاف حساب با سایر شركت ها با عملیات اصلاح حسابها

بررسی مسائل حل اختلاف مالی فیمابین شرکاء شرکت در سالهای جاری و گذشته

تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و كنترل داخلی، مشاوره مالی و بهینه سازی سیستم های مالی

انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استانداردهای حسابداری

انجام بازرسی قانونی شركتهایی كه مطابق مفاد قانون تجارت ملزم به تعیین بازرس قانونی هستند

ارائه گزارشهای حسابرسی مورد نیاز بانكها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات

تنظیم انواع گزارش ترازها بر اساس مدارک موجود و مدارک ناقص جهت دریافت وام بانکی

انجام حسابداری مربوط به انحلال شرکتهاو تهیه و تنظیم اظهارنامه های مربوطه

مشاوره مالی