خلاصه خدمات حسابداری قابل ارایه

مقدمه ای بر خدمات حسابداری

خدمات حسابداری دنیای امروزی وابسته به اطلاعات و سرعت در انتقال اطلاعات می باشد که هر میزان این اطلاعات طبقه بندی  مناسب تر و دسترسی به آن آسان تر باشد، تحلیل وضعیت حسابداری و تصمیم گیری صاحبان واحدهای اقتصادی سریعتر و موثرتر صورت خواهد گرفت .

شرکت تراز محاسب کیان  با درک اهمیت این موضوع و نیاز مدیران و صاحبان واحدهای اقتصادی اعم از شرکتهای بازرگانی و تولیدی و اصناف مختلف به اطلاعات مالی و مالیاتی و به منظور ارائه خدمات مناسب اقدام به تجهیز کادر مالی مجرب اقدام نموده که با جامعیت مطلوب قابلیت انجام کلیه امور مالی و اداری را با کمترین هزینه ، بیشترین سرعت و بالاترین دقت میسر می سازد.

هیات مدیره این شرکت با تجربه ای بیش از 25 سال در امورمالی، مالیاتی و بیمه ای به همراه کادری مجرب در انجام امور خدمات حسابداری  و حسابرسی و مالی،توانایی ارائه خدمات مذکور حسب نیاز مشتری را دارد و این امکان را به مشتری می دهد تا با اطمینان خاطر از صحت و مستند بودن اطلاعات دریافتی از کارشناسان این مجموعه به تصمیم گیری راجع به مجموعه بپردازد.

 

اهم خدمات و نظارت های قابل ارایه در راستای خدمات حسابداری 

خدمات مربوط به امور جاری

 • پیگیری و ثبت نام جهت دریافت کد اقتصادی از سازمان امورمالیاتی، انجام تمامی مراحل اداری، ثبت اولیه و ثبت در سامانه های امورمالیاتی تا دریافت کد اقتصادی و کد کاربری درسامانه های مرتبط خدمات حسابداری
 • پیگیری جهت دریافت بموقع دفاتر قانونی واحد اقتصادی
 • انجام پیش ثبت نام و سپس ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده
 • پیگیری جهت دریافت و تمدید گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده ، شامل انجام کلیه مراحل اداری و مراجعه به ادارات مربوطه تا دریافت گواهی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
 • سازماندهی، راهبری و نظارت بر ثبت بموقع و صحیح اسناد حسابداری، خرید، انبار، دارایی های ثابت، فروش و خزانه داری ، بصورت روزانه مربوط به رویدادهای مالی شامل دریافتها، پرداختها اعم از چکی و نقدی و گردشهای حسابهای بانکی، تنخواه گردانها ، صندوق ، دارایی های ثابت ، خریدهای شرکت، انبار و کنترل ثبت صورت حساب های دریافتی و صادر شده مجموعه
 • کنترل منظم و دقیق برعملیات خزانه داری مجموعه ( تمامی دریافت ها و پرداختها) و نظارت برصدور و ثبت برگه دسته چکهای مجموعه
 • تعیین و آموزش کادر حسابداری ، مالی، اداری و نظارت دقیق ، صحیح و مستمر برانجام فعالیت پرسنل مربوطه
 • تعیین فرآیندهای حسابداری و استقرار نرم افزارهای مالی، طراحی کدینگ حسابداری
 • مشاوره در انتخاب نرم افزارهای مالی و اداری مناسب واحد اقتصادی مورد قبول سازمان و مطابق استانداردهای حسابداری
 • طراحی فرایندهای حسابداری، مالی، مالیاتی و بیمه و پرسنلی مجموعه
 • همکاری در استقرار نرم افزار مربوطه، تعریف کدینگ مالی مورد نیاز متناسب با نیازهای مجموعه و سپس تعریف تفضیلی ها و مراکز هزینه واحد اقتصادی براساس استانداردهای حسابداری و گزارشگری
 • تعریف و طراحی کدینگ کالا ، قطعات، اثاثیه و منصوبات و سایر دارایی های شرکت براساس نیاز مجموعه و متناسب با فعالیت واحد اقتصادی
 • نظارت بر ثبت به موقع و صحیح اسناد تعدادی و ریالی واحد  انبار ( رسید انبار و حواله انبار)
 • نظارت بر فعالیت انبار شرکت و سپس تعیین تیم های مربوطه جهت انبار گردانی انبارهای واحد اقتصادی بصورت دوره ای باتوجه به خواسته ها و نیازهای واحد اقتصادی
 • تهیه ، تنظیم و ارائه فرم های مورد نیاز واحد اقتصادی ، جهت اجرای صحیح تر ، منظم تر و سپس مستند سازی فرآیندهای مالی شرکت
 • طراحی و ایجاد سازمان مالی و اداری متناسب با واحد اقتصادی و شرکت کارفرما
 • طراحی و برقراری کنترلهای داخلی متناسب با فعالیتهای عملیاتی کارفرما
 • بررسی دقیق در مورد نیاز مجموعه به حداقل پرسنل واحد حسابداری ، مالی و انبار و سپس معرفی و یا مشاوره در استخدام کارشناسان خبره مورد نیاز واحد اقتصادی و اموزش آنها
 • اعزام کارشناسان ارشد شرکت تراز محاسب به صورت هفتگی در جهت کنترل در نحوه اجرای صحیح و بموقع کلیه فرآیندهای مالی مشخص شده در بالا

ارائه گزارشات قانونی دوره ای  خدمات حسابداری

 • تهیه ، تنظیم و سپس ارسال اظهار نامه ارزش افزوده مربوط به هر دوره (دوره های مشخص شده مندرج درقانون نظام مالیات بر ارزش افزوده)
 • تهیه ، تنظیم و سپس ارسال گزارش معاملات فصلی مربوطه ( دوره های سه ماهه مندرج درقانون مالیاتهای مستقیم)
 • تحریر دفاتر قانونی جهت نگهداری حسابها و ارائه به سازمان امور مالیاتی
 • پیگیری و نظارت بر ثبت نام پرسنل مجموعه در سازمان تامین اجتماعی و دریافت کد بیمه
 • نظارت بر محاسبه حقوق پرسنل و سپس تکمیل لیست حقوق و ثبت در دفاتر بصورت ماهیانه
 • نظارت بر تهیه و ارسال لیست بیمه ، مالیات و حقوق و دستمزد پرسنل شرکت بصورت ماهیانه
 • پاسخگوئی به موارد مطرح شده به کلیه مقاماتی که در ارتباط با دفاتر قانونی فعالیت دارند .( براساس مدارک و مستندات متقن و قانونی و ارائه شده توسط واحد اقتصادی)
 • تهیه صورتهای مالی دوره ای و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی براساس خواسته و نیاز مجموعه و جهت ارائه به مشتریان برون سازمانی و انجام کلیه خدمات حسابداری، مالیاتی، بیمه ای، لیست حقوق، لیست مالیات، لیست بیمه، مشاوره مالیاتی، لایحه مالیاتی

عملیات پایان سال مالی و ارائه گزارشات قانونی

خدمات حسابداری  ما شامل تهیه ،تنظیم کلیه اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان از ابتدای سال تا پایان سال مالی و سپس تهیه و ارائه  صورتهای مالی سال مورد نظرجهت ارائه به شرکت و مقامات مالیاتی و سایر نهادهای نظارتی و بانکی طبق دستور مدیریت شرکت، پس از پایان سال مالی (براساس مدارک و مستندات متقن و ارائه شده توسط شرکت)

 • کنترل و نظارت برتحریر دفاتر قانونی بر اساس استاندارد های حسابداری و قانون مالیات های مستقیم
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد سال مالی

مشاوره های مالیاتی و بیمه ای و خدمات حسابداری 

 • تهیه و تنظیم لوایح مالیاتی مورد نیاز واحد اقتصادی و سپس تهیه مدارک و مستندات لازم براساس  استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی
 • دفاع از عملکرد مالی مجموعه و در صورت لزوم حضور در هیات های مالیاتی (حل اختلاف، تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی، 251 مکرر و دیوان عدالت اداری)
 • تهیه و تنظیم لوایح بیمه ای و تهیه مدارک و مستندات متقن جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی و دفاع و حضور در هیات های بیمه ای حل اختلاف و تجدید نظر

خدمات حسابداری

مطالب مرتبط