قانون مالیاتهای مستقیم ؛ ماده ۳۴ اصلاحی

قانون مالیاتهای مستقیم ؛ ماده ۳۴ اصلاحی

🔸 اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم كنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند :

✔️بانك‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شركت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی كه وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

✔️ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.

✔️دفاتر اسناد رسمی موقعی كه می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

✔️شركت‌هایی كه متوفی در آنها مالك سهام یا سهم‌الشركه می‌باشد.

✔️شركت‌های كارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی

✔️صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور