تفاوت پیش فاکتور با فاکتور

پیش فاکتور عبارت است از سیاهه خریدی که فروشنده به عنوان پیشنهاد فروش یا تعین ارزش کالا یا خدمات و شرایط فروش با تعیین مدت اعتبار به درخواست خریدار و به نام وی صادر می‌نماید. در پیش‌فاکتور بایستی نام کالا و خدمات مورد نظر، تعداد و قیمت هر یک مشخص گردند. در پیش‌فاکتور تاریخ اعتبار مشخص می‌شود که پس از سپری شدن آن پیش‌فاکتور از اعتبار ساقط می‌شود.

معمولا قبل از اینکه فروش نهایی شود، پیش‌فاکتور صادر می‌شود و به تایید خریدار می‌رسد. پیش‌فاکتور تعهدی برای خریدار به منظور پرداخت پول ایجاد نمی‌کند و صرفا به عنوان یک پیشنهاد از سوی فروشنده می‌باشد. خریدار ممکن است همزمان از چندین فروشنده درخواست پیش‌فاکتور کرده و براساس قیمت، شرایط و … تصمیم نهایی را بگیرد.