بر اساس ابلاغیه مورخ ۸/ ۹/ ۱۳۹۹ رئیس سازمان امور مالیاتی، ادارات کل این سازمان در مناطق با وضعیت قرمز کرونایی یک هفته تعطیل شدند.

🔘 بر اساس ابلاغیه مورخ ۸/ ۹/ ۱۳۹۹ رئیس سازمان امور مالیاتی، ادارات کل این سازمان در مناطق با وضعیت قرمز کرونایی یک هفته تعطیل شدند.

️به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌امید علی پارسا در بخشنامه ای به واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد، بر اساس  مصوبات ستاد کرونا ادارات امور مالیاتی که در شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند تا پایان هفته جاری تعطیل خواهند بود.

️همچنین اداراتی که وضعیت کرونا در آنها زرد یا نارنجی می باشد تابع دستورات و تصمیمات ستاد کرونایی استانی میباشند.