بحث مالیات بر عایدی سرمایه در مرحله تدوین قانون است .

🔘 بحث مالیات بر عایدی سرمایه در مرحله تدوین قانون است .

◾️مسیحی ، معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه، توضیح داد:

🔹این بحث در دولت در قالب قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مطرح است و در حال حاضر مراحل پایانی خود را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس طی می‌کند. البته به صورت همزمان برخی نمایندگان مجلس هم در قالب طرحی این موضوع را پیش می‌برند.

🔹به هر حال هنوز قانونی تصویب نشده است ولی به محض این که این قانون در قالب طرح مجلس یا لایحه دولت مصوب شود، ما در سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اجرای آن هستیم.