اظهارنامه اشخاص حقیقی

 

⭕️ اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی

 

️امکان ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی به زودی فراهم می گردد

 

🔸مودی گرامی، امکان ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل ) به زودی فراهم می گردد . بدیهی است در صورت فراهم شدن این امکان، لینک آن در صفحه موردنظر قرار داده خواهد شد.